KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,7 x1,2) M

666400

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,7 x1,2) KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,7 x1,2) M Thông số kỹ thuật KỆ...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,7 x1,5) M

841120

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,7 x1,5) M Thông số kỹ thuật KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,7 x1,5) M Kệ...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (0,7 x1,8) M

1014720

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN Kệ 5 TẦNG (0,7 x1,8) M KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (0,7 x1,8) M   Thông số...

BÀN THU NGÂN 1M2

Giá: Liên hệ

BÀN THU NGÂN 1M2 BÀN THU NGÂN 1M2   Thông số kỹ thuật Mặt...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,9 x1,2) M

770560

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,9 x1,2) M KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (0,9 x1,2) M   Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,9 x1,5) M

959840

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,9 x1,5) M KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (0,9 x1,5) M Thông số kỹ thuật Kệ...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (0,9 x1,8) M

1158080

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (0,9 x1,8) M Thông số kỹ thuật Kệ Siêu Thị Đơn Loại 0.9X1.8M mỏng –...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (1,2 x1,2) M

860160

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (1,2 x1,2) M KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 3 TẦNG (1,2 x1,2) Thông số kỹ thuật Kệ...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (1,2 x1,5) M

1089760

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 4 TẦNG (1,2 x1,5) M Thông số kỹ thuật kệ siêu thị đơn 4 tầng ( 1.2 x 1.5 ) Giá...

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (1,2 x1,8) M

1316000

KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (1,2 x1,8) M KỆ SIÊU THỊ ĐƠN 5 TẦNG (1,2 x1,8) M   Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,7 x 1,2) Mâm Mỏng

1032640

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,7 x 1,2) Mâm Mỏng KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,7 x 1,2) Thông...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,7 x 1,5) M

1321600

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,7 x 1,5) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,7 x 1,5) M Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,7 x 1,8) M

1607200

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,7 x 1,8) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,7 x 1,8) M Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,9 x 1,2) Mâm Mỏng

1206240

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,9 x 1,2) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (0,9 x 1,2) Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,9 x 1,5) Mâm Dày

1532160

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,9 x 1,5) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG (0,9 x 1,5) Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,9 x 1,8) Mâm Tầng Dày

1836800

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,9 x 1,8) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (0,9 x 1,8) Thông số kỹ...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (1.2 x 1,2) M

1364160

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (1.2 x 1,2) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 3 TẦNG (1.2 x 1,2) M Thông số kỹ...

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ 4 TẦNG ( 1.2 X 1.5 ) Mâm Mỏng

1752800

THÔNG SỐ KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 4 TẦNG 1.2M X 1.5M KỆ ĐÔI SIÊU THỊ 4 TẦNG ( 1.2 X 1.5 ) –...

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (1.2 x 1,8) M

2135868

KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (1.2 x 1,8) M KỆ SIÊU THỊ ĐÔI 5 TẦNG (1.2 x 1,8) M Thông số kỹ...

BÀN THU NGÂN 1M5

Giá: Liên hệ

BÀN THU NGÂN 1M5   Thông số kỹ thuật Bàn...

BÀN THU NGÂN SIÊU THỊ 1M8

Giá: Liên hệ

BÀN THU NGÂN 1M8   Thông số kỹ thuật  Bàn...

Xe Đẩy Siêu Thị Thể Tích Chứa 100L

1620000

Xe đẩy siêu thị loại 100lít THÔNG SỐ KỸ THUẬT Khung chế tạo bằng thép ống. Giỏ...

Xe Đẩy Siêu Thị Thể Tích Chứa 60L

1500000

  Xe đẩy siêu thị loại 60L THÔNG TIN KỸ THUẬT Kích thước  700 x 470 x 900...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.9 x 1.2)

962000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG  (0.9 x 1.2) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG ...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.9 x 1.5)

1215000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.9 x 1.5) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG  (0.9...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.9 x 1.8)

1470000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.9 x 1.8) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.9...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (1.2 x 1.2)

1142000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (1.2 x 1.2) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG  (1.2...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (1.2 x 1.5)

1445000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (1.2 x 1.5) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG  (1.2...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (1.2 x 1.8)

1750000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG ( 1.2 x 1.8 ) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (1.2 x...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.7 x 1.2)

540000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.7 x 1.2) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG  (0.7...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.7 x 1.25)

720000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.7 x 1.5) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.7 x 1.25) Thông...

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.7 x 1.8)

880000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.7 x 1.8) KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.7 x 1.8) Thông...

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.7 x 1.2)

1038000

KỆ ĐƠN SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.7 x 1.2) KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG ...

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.7 x 1.5)

Giá: Liên hệ

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG (0.7 x 1.5) KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 4 TẦNG ...

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.7 x 1.8)

Giá: Liên hệ

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG (0.7 x 1.8) KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 5 TẦNG ...

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.9 x 1.2)

1336000

KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG (0.9 x 1.2) KỆ ĐÔI SIÊU THỊ TÔN ĐỤC LỖ 3 TẦNG ...

VP các tỉnh

VP BÌNH ĐỊNH

SĐT: 0973 396 583 - Mr Thạch

Địa chỉ: Lô 5 Simona - 314 Hoàng Văn Thụ, P. Ngô Mây, Tp Quy Nhơn

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP PHÚ YÊN

SĐT: Mr Đạt: 0867 825 729

Địa chỉ: 39 Lê Thành Phương,Phường 02, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP BẢO LỘC

SĐT:  0973.463.338

Địa chỉ:44/2A Hà Giang, P.Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Email: Salehoanngoc@gmail.com

VP ĐÀ NẴNG

SĐT: 0935 994 637 

Địa chỉ: 163 Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Tp Đà Nẵng

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP HÀ NỘI

SĐT:  0935 787 757

Địa chỉ: Số 14/3 Ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh-P.Láng Hạ-Q.Đống Đa-Hà Nội

Email: phanmemhoanngoc@gmail.com

VP ĐỒNG NAI

SĐT: 0944 888 024

Địa chỉ:403 Phạm Văn Thuận, Phố 3,P.Tam Hiệp, Biên Hoà

Email: Salehoanngoc@gmail.com

VP QUẢNG NAM

SĐT: 0905 40 40 41

Địa chỉ: Viêm Tây 2, Xã Điện thắng Bắc, Điện Bàn , Quảng Nam 

Email: Hoanngocsoft@gmail.com