Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600, 4*6

663000

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao 2000...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600, 4*6

769600

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600, 4*6

876200

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800, 4*6

702000

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao 2000...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800, 4*6

821600

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800, 4*6

941200

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1000, 4*6

780000

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao 2000...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1000, 4*6

925600

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1000, 4*6

1071200

Kệ sắt V lỗ 5 tầng  kích thước: C2000 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1200, 4*6

858000

Kệ sắt V lỗ 3 tầng  kích thước: C2000 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1200, 4*6

1029600

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1200, 4*6

1201200

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500, 4*6

994500

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500, 4*6

1211600

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500, 4*6

1428700

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2000 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600, 4*6

725400

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao 2500...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600, 4*6

832000

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600, 4*6

938600

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D600 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800, 4*6

764400

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao 2500...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800, 4*6

884000

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800, 4*6

1003600

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D800 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000, 4*6

842400

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000, 4*6

988000

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000, 4*6

1133600

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1000 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200, 4*6

920400

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200, 4*6

1092000

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200, 4*6

1263600

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1200 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500, 4*6

1056900

Kệ sắt V lỗ 3 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 3 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500, 4*6

1274000

Kệ sắt V lỗ 4 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 4 tầng. Cao...

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500, 4*6

1491100

Kệ sắt V lỗ 5 tầng kích thước: C2500 x R300 x D1500 Đặc điểm Số tầng sử dụng 5 tầng. Cao...

VP các tỉnh

VP BÌNH ĐỊNH

SĐT: 0973 396 583 - Mr Thạch

Địa chỉ: Lô 5 Simona - 314 Hoàng Văn Thụ, P. Ngô Mây, Tp Quy Nhơn

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP PHÚ YÊN

SĐT: Mr Đạt: 0867 825 729

Địa chỉ: 39 Lê Thành Phương,Phường 02, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP BẢO LỘC

SĐT:  0973.463.338

Địa chỉ:44/2A Hà Giang, P.Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Email: Salehoanngoc@gmail.com

VP ĐÀ NẴNG

SĐT: 0935 994 637 

Địa chỉ: 163 Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Tp Đà Nẵng

Email: Hoanngocsoft@gmail.com

VP HÀ NỘI

SĐT:  0961 978 290

Địa chỉ: Số 14/3 Ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh-P.Láng Hạ-Q.Đống Đa-Hà Nội

Email: phanmemhoanngoc@gmail.com

VP ĐỒNG NAI

SĐT: 0944 888 024

Địa chỉ:403 Phạm Văn Thuận, Phố 3,P.Tam Hiệp, Biên Hoà

Email: Salehoanngoc@gmail.com

VP QUẢNG NAM

SĐT: 0905 40 40 41

Địa chỉ: Viêm Tây 2, Xã Điện thắng Bắc, Điện Bàn , Quảng Nam 

Email: Hoanngocsoft@gmail.com