Giấy In Hóa Đơn Khổ 58×38 (mm)

4.500 

  • Chất liệu: Oji – Nhật Bản
  • Độ rộng cuộn giấy: 57mm
  • Đường kính ngoài cuộn giấy:  38 mm
Giấy In Hóa Đơn Khổ 58×38 (mm)

4.500