Máy Quét Mã Vạch Đa Tia 2D Honeywell Xenon 1900 GSR

Máy quét mã vạch đa tia 2D Honeywell Xenon 1900 là thế hệ thứ sáu của Honeywell trong công nghệ chụp ảnh, nó định nghĩa lại các tiêu chuẩn cho máy quét mã vạch cầm tay.