Máy Chấm Công Ronald Jack RJ 3800

  • Máy chấm công Ronald Jack 3800 Pro
  • Chế độ nhận dạng 1: 1,1: N
  • Dung lượng vân tay 3000, 3000 thẻ
  • Dung lượng bộ nhớ: 200.000
Danh mục: