Chấm Công Thẻ Từ

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chấm công bằng thẻ từ

Máy chấm công thẻ từ là loại máy nhận diện thẻ từ cảm ứng sử dụng công nghệ  trường điện từ để tự động nhận dạng và theo dõi các thẻ hỗ trợ công nghệ này được gắn vào đối tượng hay còn gọi là RFDI, dùng để tính công hoặc kiểm soát ra vào.

Mỗi thẻ sẽ có 1 mã số riêng do thiết bị cung cấp hoặc nhận diện được trên thẻ, nhằm xác định danh tính của nhân viên. Qua đó, người quản lý có thể theo dõi thời gian chấm công ra vào, tăng ca của nhân viên.