Máy quét mã vạch Newland HR42

  • Công nghệ quét: Quét ảnh đa hướng
  • Mã hóa: 1D + 2D
  • Độ mờ mã vạch (Tối thiểu): 25%
  • Độ phân giải (Tối thiểu): 3 mil
  • Công suất hoạt động: 2.5W
  • Công suất chờ: 0,2W